Media

Intervjuer och klipp


Nedan kan ni läsa en artikel i dt.se om varför jag, Evelyn, valt att starta BOSS Business women of Siljan. 

Vi behöver fler kvinnliga företagare, fler kvinnliga ledare och fler kvinnor i bolagsstyrelser- för ett mer dynamiskt näringsliv som därmed kommer ge oss bättre resultat!

Artikel i DT


Här finner du radiointervju i P4 Dalarna!